Tietosuoja & yksityisyys

Tutustu miten käsittelemme tietojanne RakennusSummitilla ja tutustu tarkemmin tietosuojaamme.

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Entavision Oy
Y-tunnus: 2773614-9
Osoite: Jääsalontie 20, 90400 Oulu
Puhelin: 0442536701
Sähköposti: reino.salmela (at) entavision.fi

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Reino Salmela Puhelin: 0442536701
Sähköposti: reino.salmela (at) entavision.fi
Entavision Oy
Jääsalontie 20, 90400 Oulu

 

3. REKISTERIN NIMI

Entavision Oy:n asiakasrekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja asiakkuuksien hoitoon.

Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, oppaiden lataus
 • tieto uutiskirjeen latauksista ja  muista markkinointipreferensseistä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla tai evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Entavision Oy:n omistajat ja työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Entavision Oy voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

8. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Käytämme profilointia asiakaspalvelun parantamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi asiakasryhmille.

 

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Entavision Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu RakennusSummit tapahtumassa Entavision Oy:n asiakasrekisteriin sekä pyytää tarpeellisia oikaisuja, täydennyksiä ja virheellisten tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomien tietojen poistamista. Tietojen tarkistamispyyntö tulee toimittaa kirjallisena Entavision Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtoa sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

RAKENNUSSUMMITIN YLPEÄNÄ ESITTÄÄ

Entavision on Suomen arvostetuin sisäilma-asioihin erikoistunut suunnittelutoimisto, jonka päämäärä on saada kiinteistöt kerralla kuntoon. Kaikessa tekemisessä yhdistyy halu tehdä laadukasta työtä paremman sisäilman eteen.

HANKI VIP-passi Rakennus Summitiin NYT!

VIP-pasilla saat heti tapahtuman alkaessa pääsyn kaikkiin haastatteluihin vuodeksi sekä pääsyn bonuksiin, joita julkaistaan vain VIP-passilaisille.

VIP-passilla saat myös muita rahanarvoisia etuja.

Nyt hintaan vain 99 €!

RakennusSummit tapahtuma tulee lokakuussa 2021.

16.10.2021

Kun ilmoittadu nyt VIP-jäseneksi, niin saat myös kaikki ajankohtaiset tiedot sähköpostiisi heti ensimmäisten joukossa!

TERVETULOA MUKAAN!

Rekisteröidy ilmaiseksi Rakennus Summitiin NYT!

RakennusSummit-tapahtuma saapuu lokakuussa 2021. Kun ilmoittaudut nyt, näet yli 40 alan huipputason asiantuntijahaastattelua… ilmaiseksi!

16.10.2021

Ilmoittaudu ilmaiseksi NYT niin saat kaikki uusimmat alan tiedot sähköpostiisi heti ensimmäisten etujoukkojen mukana!

TERVETULOA MUKAAN!